Posted by Lars Hanson

1/3 DAX premarket

Vi har inköpschefsindex från USA kl 16.00 idag.

Vi befinner oss just nu mitt i en range (se daily nedan) som varat i nästan en hel månad (19 dagar för att vara exakt). Detta är en uppladdning inför en större rörelse uppåt eller nedåt. Med tanke på att vi har full trend upp i dagsgrafen är det alltid denna riktning som är förstahandsvalet.

Det är mycket svårprognostiserat när vi befinner oss mitt i en range som vi gör nu. Vi kan

  • få starten på en ny större trendrörelse upp eller ned härifrån
  • studsa upp
  • studsa ned

Det man kan göra är att titta på utstickande toppar och bottnar men samtidigt vara medveten om att när en ny trendrörelse startar ifrån mitten så kommer vi att blåsa rakt igenom.

Vi har fyra toppar och bottnar som sticker ut just nu. Se daily nedan.

Dessa i kombo med nollor ger oss nivåer just nu.

Det som talar för att vi ska vidare uppåt är att om vi skulle ned så hade vi troligtvis redan fått en större rörelse ned men alla försök till ras har stoppats ganska snabbt. Drar vi upp så är ett alternativ för att haka på rekyler mot de toppar vi ser i bilden ovan. Även nollorna är potentiella rekylpunkter.

Defensiv trading är att föredra tills vi vet mer. Min egen approach just nu är följande:

  • Reversal på nollor och toppar/bottnar med bekräftelse
  • Bryter vi toppar så ta rekyler mot dessa