Posted by Lars Hanson

12/4 DAX och OMXS30 premarket och hur det gick

DAX

Vi har Consumer Price Index kl 14.30. Se bild nedan.

Vad denna nyhet innebär ses nedan.

Vi har en låg volatilitet just nu med en intradagrange på 133 punkter. Vad innebär detta?

  • Vi har mer uppgång att vänta
  • Det är lugnet före stormen

När vi har en stabil uppgång har vi generellt låg volatilitet och inför större utbrott upp eller med får vi också en sjunkande volatilitet.

Finns det fog att tro att vi har en större nedgång att vänta, dvs lugnet före stormen?

Det är mycket svårt att se just nu. Vi har följande:

  • Nästan full trend upp i daily (bara MA50 och MA20 som ligger fel)
  • Nästan full trend upp i veckografen och i månadsgrafen

Alltså ska vi titta på mer uppgång tills motsatsen bevisats.

I bilden ovan ser vi daily och där har vi tre tunga studspunkter för vidare uppgång. Det är dessa som ska ha huvudfokus just nu om vi inte drar rakt upp vilket jag dock inte tror att vi kommer att göra.

Vad talar för att vi ska ända ner till 15 340?

Jag tittar mycket på jämviktspendling runt MA20 och just nu är vi en bra bit över vilket gör att det är troligt att vi ska ned dit men hur vägen ser ut är dock svårare att prognostisera, se bild nedan.

Vi har dessutom en divergens mellan pris och RSI2 just nu, se bild nedan.

Divergensen kan se märklig ut men RSI2 beräknas på Closepriset vilket gör att för att det ska bli rätt så måste man dra det mellan två Close.

 

Sammanfattningsvis har vi  longscenario på 15 600 och 15 500 inför dagen. Där 15 500 är överlägset bäst pga att vi då har rört oss längre och att det är en otestad nivå.

Att tro att vi ska ända ner till 15 340 känns inte realistiskt, se bild nedan.

Så gick det

I bilden ovan ser vi att vi aldrig kom ner till 15 600 vid open utan drog rakt upp. Efter ett rally vid inflationssiffrorna från USA 14.30 trillade vi tillbaka igen.

 

OMXS30

Vi har Consumer Price Index kl 14.30 från USA. Inflationssiffor är heta just nu.

Det som är intressant är att veta var OMXS30 öppnar. Ett gap upp över gårdagens High kan ge en studs på gårdagens High men är ändå osäker pga att vi redan är högt upp, se bild nedan i daily.

Detta är dock ett mycket osäkert scenario pga att vi redan är högt upp. Dessutom har vi en gapclose på ovansidan från 4 april.

Long har definitivt företräde men frågan är hur långt ner vi ska i OMXS30 idag?

Vi har följande möjligheter, se bild i daily nedan.

Det är svårt att sia om vilken av dessa tre som kan bli low för dagen. Igår studsade vi på 2200 vilket gör att det kan finnas mer uppsida. Men samtidigt är vi högt upp vilket gör att uppsidespotentialen är begränsad.

Vi har troligtvis gjort den stora rekylen vilket gör att rangen idag bör ligga mellan 2200 och toppen från den 4 april, se bild nedan.

Så gick det

Rangen i premarket höll. Vi drog upp vid inflationssiffrorna från USA kl 14.30 men trillade tillbaka igen.