Posted by Lars Hanson

16/1 DAX premarket och hur det gick

Vi har bankhelgdag (Martin Luther Day) i USA idag, se bild nedan.

Detta påverkar börsen på eftermiddagen när USA skulle ha öppnat. Det blir generellt mycket lugnare. Hur och om det påverkar Europa vi börsöppning kl 9.00 är svårare att säga. Att det ska bli lugnt även då är absolut inte självklart. Det bästa är att behandla det som en vanlig dag mellan kl 9-10.

Som vi kan se så är det ganska nyhetsfattigt. Idag och torsdag, fredag är helt tomma på större nyheter och inga större nyheter alls från Europa.

Tittar vi i veckografen ovan ser vi att vi är tillbaka till där det stora raset startade i februari 2022. Detta startade från en stor balans. Det gör att vi kan få en större reaktion nedåt nu. Det mest sannolika är att denna rörelse nedåt startar precis där vi är just nu även om man måste se det som en range (se orange rektangel ovan).

En sak som spär på teorin om att vi får en större rörelse nedåt nu är divergensen vi fick i veckografen också, se bild nedan.

Som grädde på moset så har vi ett RSI2 = 95,5, dvs ett tydligt överköpt läge.

Det som talar för en större rörelse nedåt är:

  • Nivå - rasstart
  • Divergens
  • RSI2 = 95
  • Sidledsrörelse i veckografen

Detta är ett mycket starkt scenario och dessutom är den troligaste punkten för denna rörelse exakt där vi är just nu.

Vad talar för att vi ska vidare uppåt?

Den absoluta starten på rörelsen nedåt ligger uppe vid 16 000 och det finns en möjlighet att vi ska dit upp, se bild nedan.

Här uppe har vi 16 000 vilket är en tung nivå.

Mitt huvudscenario som jag kommer att navigera efter är att vi får en större rekyl där vi är just nu men att det är 16 000 som är slutdestinationen för denna rörelse, se bild nedan.

Den exakta nivån för slutet av rekylen nedåt är inte lätt att sätta men om drivet är starkt bör den landa runt 14 500 - 14 600.

Denna big picture kommer jag att uppdatera successivt när vi får mer info framöver. Det är viktigt att dessutom definiera när detta scenario fallerar. Mer om detta senare i veckan.

Det innebär att inför dagen finns det potentiell nedsida. Men det tar tid att vända ett skenande tåg och en rangeliknande dag är också möjlig.

En high och low mellan 15 000 - 15 200, se bild nedan.

Så gick det

Vi höll oss med gott mått inom rangen 15 000 - 15 200 igår. Vi fick en range mellan 15 090 - 15 150, bild ovan.