Posted by Lars Hanson

16/2 DAX premarket och hur det gick

Kl 14.30 har vi PPI från USA, Producer Price Index. Detta är en inflationssiffra som kan skapa stora rörelser, se bild nedan.

Vi hade vid stängning igår full trend i både daily, 60-min och 5-min, se bild nedan.

Full trend i 5-min är dock mycket flyktigt och ändras på en femöring.

Men det innebär att man ska ha bra på fötterna för att gå kort.

Big picture ser ut på följande vis, se bild nedan.

Jag har korrigerat den för att det troligtvis är så att vi satte en större botten vid 15 250 och att vi nu ska knäcka toppen på 15 650 från 9 feb.

Öppningsläget kl 9.00 kommer att vara avgörande för vad som händer. Öppnar vi över 15 600 kan denna agera som en rekylpunkt. Öppnar vi under 15 600 har vi de två senaste dagarnas toppar som rekylpunkt, se bild nedan.

Detta blir mitt huvudscenario inför open. Öppnar vi över 15 600 faller detta dock.

Så gick det

Vi öppnade över 15 600 som vi kan se i bilden ovan och då föll scenariot.