Posted by Lars Hanson

27/3 DAX premarket och hur det gick

Vi har inga tunga nyheter idag. Det är en ganska nyhetsfattig vecka vi har framför oss.

Vi börjar i veckografen i och med att det är en ny vecka.

Vi ser att vi täppte igen det öppna gapet vi hade och vi fick en piercing av 61,8-fibben.

Vi går ner i daily, se bild nedan.

Vi ser att volatiliteten har ökat dramatiskt. Nedgångar och högre volatilitet brukar hänga ihop. Men det intressanta är att nedgången ändå inte är jättestor. Just nu befinner vi oss inom rangen då vi hade låg volatilitet.

Vad påverkar hög och låg volatilitet?

Detta har en enorm impact på strategier och setuper. De strategier som fungerar fantastiskt i en lägre volatilitet slutar helt att fungera när vi får en högre volatilitet.

Nivåer respekteras inte på samma sätt längre och vi kan braka rakt igenom hur många nivåer som helst.

Men nu fokus på vad vi kan förvänta inför dagen.

Det är svårt att se ett trenddagsliknande scenario som vi hade i fredags.

På ovansidan har vi MA50 och MA20 samt torsdagens high som skydd och på undersidan har vi en potentiell gapclose. Skulle vi komma ner hit har vi dessutom tagit bort en massa stoppar som ligger under 15 000 kopplade till alla som går long där.

Detta blir den prognostiserade maximala rangen för dagen. Detta innebär dock inte att vi behöver träffa både nedsidan och ovansidan.

Så gick det

Som vi kan se i bilden ovan så höll vi oss inom utsatt range med råge. Varken ovansidan eller undersidan träffades.