Posted by Lars Hanson

DAX premarket och hur det gick

I månadsgrafen träffade vi 61,8-fibben nästan perfekt, se bild nedan. Dessutom är vi vid rasstart, dvs den långa röda candlens från juni. Det är med andra ord ett läge för reversal i det stora.

I veckografen, se bild nedan så är det extremt överköpt. Vi har ett RSI2 = 97 vilket senast hände i april 2021. Som vi kan se så fortsatte vi uppåt då. Men här är en stor skillnad och det är att vi då hade en full trend upp vilket vi inte har nu. Nu är vi mer sidledes. Tittar vi på de fyra MA så är de blandade.

Zoomar vi in veckografen, se bild nedan så ser vi att vi har haft åtta gröna veckor i rad. Detta är extremt men det ska dock sättas i kontext att det sker från ett översålt låge vilket gör det lite mindre extremt.

Vi går ner i daily och tittar, se bild nedan. Här ser vi att vi fått en uppåtgående kil. Dessa skapas när volatiliteten minskar dramatiskt vilket har skett senaste två veckorna. Detta är ett starkt reversaltecken om det kommer efter en längre uppgång.

Går vi ner i 60-min, se bild nedan, så har vi full trend upp men dock med en avtagande styrka.

Vad säger allt detta oss?

Att vi har en större nedsida att vänta. Den kan komma redan idag men då är förutsättningen att vi öppnar under fredagens Low, se bild nedan.

Vi har en nedsidespotential på minst 1000 punkter men det kommer naturligtvis inte att ske på en dag.