Posted by Lars Hanson

31/5 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider där börsen är stängd

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 6/6, 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: 14.00 Tyskland KPI
 • USA: 16.00 Lediga jobb

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

Jag har två big picturescenarion just nu och de kan ses i bilden nedan.

Mitt huvudscenario av dessa två är det vänstra, dvs en abc-korrektion. Om detta är rätt kan vi göra en symmetrianalys av en potentiell målkurs på nedsidan.

Jag utnyttjar tre varianter här för att se om vi hittar något som sammanfaller. Se daily nedan.

 1. Enkel abc-symmetri
 2. 100% abc-symmetri
 3. Fibzon

Detta resulterar i att vi hittar två områden där det sammanfaller.

 1. 15 400 - 15 500
 2. 15 000 - 15 200

Mitt abc-scenario har en brytpunkt runt 16 200 dvs där det fallerar, se bild nedan.

 

Signaturen för DAX just nu ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Vi är varken överköpta eller översålda utan befinner oss i ett mellanläge. Ska man se det i kontext av abc-korrektion kan vi dock befinna oss i toppen av en c-våg.

Volatiliteten har ökat senaste veckan vilket kan vara ett tecken på mer nedgång tillsammans med att vi är sidledes i 60-min.

Det är dock alltid viktigt att inte stirra sig blind på bara en riktning.

Den intressanta nivån för dagen blir 15 900. Den avgör om vi har mer nedgång att vänta eller ej, se bild nedan i daily. Om vi gör respekt på ovansidan eller undersidan på nollorna kan ge oss ledtrådar i vart vi är på väg.

Scenariot för dagen är nedgång och då bör 15 900 hålla på ovansidan. Detta är förutom en 00-nivå även gårdagens Low med gapclose precis ovanför.

Om detta scenario är rätt så är det inte vettigt att prognostisera en Low för dagen.

 

Prognos inför dagen

 • 15 900 High för dagen
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

OMXS30 inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

OMX har befunnit sig i en range mellan 2200-2300 i nästan två månader nu, se bild nedan i daily.

Även i OMX är ett abc-scenario för nedgång huvudscenariot just nu.

Om vi utnyttjar symmetrier och fibzoner för att se vart en potentiell nedgång  kan sluta ser det ut som i bilden i daily nedan.

Jag har utnyttjat

 1. Enkel abc-symmetri
 2. 100% abc-symmetri
 3. Fibzon

Det som sammanfaller bäst är en 100%-symmetri i fibzonen mellan 50-61,8-fibben och gapclose på 2150. Den enkla symmetrin landar lite över 2200.

 

Signaturen för OMX ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Vi har tappat trenden upp i OMX i både daily och 60-min och volatiliteten har ökat. Detta kan vara ett tecken på nedgång

 

Igår fick vi ett svaghetstecken som kan spä på denna tes i att uppgången trycktes ned, se bild i daily nedan.

Man ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser av mönster som detta ovan. Men läget är mycket viktigt. Får vi detta i ett absolut ytterläge är de ofta mycket bra reversaltecken. Det vi fick igår matchar inte detta. Men kan likväl vara en pusselbit i vart vi är på väg.

 

Om vi har nedgång att vänta idag och vi öppnar under 2250 blir gårdagens Close en potentiell High för dagen, se bild nedan.

Prognos inför dagen

 • Open under 2250 ger en potentiell High på 2255 för dagen
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors