Kurs i att använda AI för trading

Kurser i daytrading online

Datum: Fredagen den 13 oktober kl 13.00

Tid: kl 13.00 – 17.00 eller tills frågorna är slut

Plats: Webben

Programmeringsmässiga förkunskapskrav: Inga

Anmälan till info@minbors.se eller på kontaktsidan. Skriv också om det är något du vill att jag tar upp under kursen.

Kursen spelas in och kan ses i ett år efter kursen är slut.

 

Kursinnehåll

Översikt

AI skapar fantastiska möjligheter för både de som redan kan programmera och de som inte kan någonting om skript och programmering. Vi kan använda AI för att skapa kod till oss för indikatorer, strategier och backtesting utan att programmera. AI gör detta på nolltid.

Även om man kan programmera det finns få anledningar att skriva skript själv som inte är för komplexa.

AI gör det på några sekunder och dessutom blir det snyggt uppställt och med kommentarer.

Men vi kan utnyttja AI till att göra många andra saker också. Det är allt ifrån att ställa mer allmänna frågor om trading som man vill veta svaret på till att göra analyser.

 

AI-verktyg

Det finns så många AI-verktyg idag att det kan vara lätt att gå vilse i djungeln.

 • Räcker gratisverktyg eller behöver man betalversioner
 • Skillnader mellan olika AI-verktyg och dess för- och nackdelar
 • Skillnader mellan olika versioner

 

AI som kunskapsdatabas

Begränsningarna i vad vi kan få ut kunskapsmässigt vad gäller trading sitter hos oss. Kunskapsdatabasen är enorm och detta ska man naturligtvis dra nytta av.

 • Ställa olika typer av frågor som rör trading
 • Itererade frågor, dvs frågor på ställda frågor för att komma till botten med olika typer av problem

 

AI för att göra sammanfattningar och listor som är hands-on för den som är nybörjare i trading

Här tittar vi på hur du som är nybörjare i trading kan använda det för att få hands-on-hjälp för hur och vad du ska göra för att komma vidare i tradingen. Idag finns de så mycket information att problemet snarare är att sålla i denna djungel och få mer konkret rådgivning hur man ska gå vidare

 

Lära upp AI så att den skapar korrekt kod

Vi lever inte i en perfekt värld och även om AI kan mycket så finns även här skönhetsfläckar och brister. Den skapar inte helt perfekt kod utan att få vissa instruktioner. Dessutom är frågeställningar på svenska något som också ställer till lite problem. Men när man väl har lärt upp den så kommer den ihåg det framöver och gör inte om misstagen.

 • Felaktigheter den skapar som vi måste rätta till och lära den
 • Fallgroparna med att ställa frågor på svenska och vilka instruktioner vi måste ge den för att göra rätt
 • Hålla ihop kod som ska köras tillsammans

 

Skapa indikatorer

Här kommer vi att titta på hur man genom att skriva text i klarspråk kan få AI att skapa kod för en indikator utan att själv kunna programmera.

 • Skit in, skit ut. Vikten av att vara tydlig i sin frågeställning så att det blir korrekt kod
 • Skapa flaggindikatorer som visar 1 eller 0 för olika situationer i marknaden
 • Skapa mer komplexa indikatorer med många villkor
 • Hur man håller ihop villkor som ska grupperas

 

Skapa strategier

AI har inga problem med att skapa strategier. Vi kan även instruera den att skapa saker som vi bara har en vag aning om hur det ska se ut

 • Generella frågor som AI konverterar till strategier med konkret kod 
 • Lära sig vilka strategier som är bra och mindre bra
 • Lära sig vilka typer strategier som finns i trading
 • Utifrån en generell fråga få AI att skapa en strategi från den
 • Skapa en hel grupp av strategier genom en enda fråga

 

Konvertera skript

Vi kan få AI att konvertera ett skript som är gjort i en plattform till en annan

 • Konvertera skript från Hitta Kursvinnare till Tradingview och tvärtom
 • Önskemål från er 

 

Klargöra vad befintliga skript gör

Om man inte kan programmera är det inte lätt att reda ut vad ett befintligt skript verkligen gör i detalj som man hittar på nätet eller på olika forum. Detta kan vi få hjälp med att reda ut.

 

Hitta mönster i marknaden och analysera historisk data

Vi kommer att titta lite kort på vad man kan göra för att analysera marknadens mönster och hitta ledtrådar om vad som väntar framöver

 • Vi kan be AI analysera diagram och utifrån dem ge prognoser om vad som väntar
 • Bygga egna neurala nätverk med generiska algoritmer (avancerad användning)

 

Investering 995 kr

Datum: Fredagen den 13 oktober kl 13.00

Tid: kl 13.00 – 17.00 eller tills frågorna är slut

Programmeringsmässiga förkunskapskrav: Inga

Plats: Webben

Anmälan till info@minbors.se eller på kontaktsidan. Skriv också om det är något ni vill att jag tar upp under kursen.

Kursen spelas in och kan ses i ett år efter kursen