Posted by Lars Hanson

1 dec OMXS30 premarket

Vi har inflationssiffror från USA idag kl 14.30. Dessa kan få stor betydelse. Vi börjar med månadsgrafen, se bild nedan.

Som vi kan se så är det fortfarande 50-fibben av hela nedgången som agerar som topp på 2124. Det som gör den extra intressant är att vi testade av den igen under natten, se bild nedan i 1-timmesgraf.

Som vi kan se så svängde vi lite över men marknaden är inte så exakt och dessutom har vi ofta diffar mellan cashen och terminen. Med tanke på den extremt branta uppgången mot denna och tyngden av nivån så finns det rasriskpotential idag. Ett första target är runt 2105. Där har vi två motpolstoppar och dessutom 61,8-fibben. Men det finns stora möjligheter att vi kommer hela vägen tillbaka till där det startade också, dvs till 2095 - 2100, se bild nedan.