Privacy Policy

Här beskriver MinBörs hur personuppgifter hanteras på hemsidan och inom företaget.

Kundsekretess är väldigt viktigt för MinBörs. När kunden eller webbesökaren väljer att lämna ut sina personuppgifter och personlig data till företaget MinBörs är MinBörs fullt medveten om att kunden/besökaren litar på företagets förmåga att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Som personuppgift räknas den typ av information som kan knytas till en persons identitet. Som t.ex. personnamn, hemadress, telefonnummer, epostadress och personnummer. MinBörs kommer att hantera dessa aktsamt, endast för att utföra önskat uppdrag, och i enlighet med GDPR, den nya personuppgifts- och integritetslagen från EU.

GDPRS riktlinjer

Enligt GDPR ska varje organisation ange vilka personuppgifter man sparar, hur och hur länge man sparar dem, och på vilken rättslig grund de sparas.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Personuppgiftsansvarig hos MinBörs är Lars Hansson.
Företagets kontaktuppgifter: info@minbors.se.

Vilka uppgifter sparas

På hemsidan

På hemsidan kan personer idag fylla i följande formulär:

– ett formulär om att bli kontaktad (kontaktsidan)

– formulär för anmälan till nyhetsbrev

Formulären sänds iväg av hemsidan till MinBörs mailbox. Där läses de och mailsvar sänds till personen som tagit kontakt. Mailet från kontaktpersonen raderas efter 2 månader, om inte bokföringslagen kräver att de sparas i 7 år.

Man kan också anmäla sig till e-nyhetsbrev via formulär.  Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken “Avprenumerera” i e-nyhetsbrevet. Då raderas du helt från nyhetsbrevets register. Alternativt kontaktar du MinBörs, med samma resultat.

I företaget

Vad är en en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel registreringsnummer på bil eller ett telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Exempel på uppgifter som hanteras

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum vid fakturaregistrering, köphistorik, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så används dina uppgifter

MinBörs har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagandet mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. MinBörs kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Personuppgifter sparas i följande situationer:

– Då personen sänt in formulär från hemsidan

– Då personen specifikt bett oss spara kontaktuppgifterna för att kunna tipsa om framtida kurser och utbildningar

– Då personen anmält sig till MinBörs e-nyhetsbrev  (förnamn, efternamn, epostadress).

– Då de behövs för att fullfölja ett beställt uppdrag

Genomgående gäller att endast nödvändiga personuppgifter efterfrågas och att de hanteras aktsamt. De lagras i system skyddade med lösenord, brandvägg och antivirusskydd. Personuppgifterna sparas max 3 år efter kontakt, om inte lagkrav kräver att uppgifterna sparas längre (t.ex. bokföringslagen). Undantaget är e-nyhetsbreven där personen finns kvar tills han/hon väljer att avsluta sin prenumeration.

Se sina personuppgifter

Varje enskild person kan begära att få se vilka uppgifter som finns sparade om sig själv. Lättast begärs de ut genom att eposta info@minbors.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna integritetspolicy publiceras på denna sida. Denna sida är senast uppdaterad 2022-11-22