Posted by Lars Hanson

12/6 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider då börsen är stängd

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: -
 • USA: -

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Jag har valt att lägga prognosen inför dagen först och om man sedan är intresserad av att läsa hur jag kommit fram till det så fortsätter man att läsa vidare.

 

Prognos inför dagen om vi öppnar över 16 000, annars faller prognosen

 • Maximal range mellan 16 000  - 16 275
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

Så här kom jag fram till prognosen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

Det troligaste är att vi får se mer uppgång den närmaste tiden på grund av full trend upp. Vi har dock en fyradagarskontraktion precis vid 16 000 som kan bli starten på en större rörelse upp eller ned. Just på grund av trenden är det fördel upp.

 

Signaturen för DAX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Allt handlar just nu om den extremt låga volatiliteten och rangen. Förra veckan bestod av en extremt liten range med fyra dagar som vara mycket små rangemässigt, se bild nedan.

Detta kommer troligtvis att bli starten på en större rörelse upp eller ned men när exakt är svårare att prognostisera. Måndagar är dock generellt en bra startdag för större rörelser.

Om vi öppnar över 16 000 idag blir detta en low för dagen och 16 275 maximal High för dagen. Öppnar vi under 16 000 faller scenariot ovan.

 

 

OMXS30 inför dagen

Jag har valt att lägga prognosen inför dagen först och om man sedan är intresserad av att läsa hur jag kommit fram till det så fortsätter man

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 2260  - 2320
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

Så här kom jag fram till prognosen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

Ibland är det bra att höja blicken även för en daytrader och i bilden nedan ser vi månadsgrafen på OMX. Vi befinner oss i en rastäppning och det är inte så mycket som talar för att vi inte ska täppa igen raset som startade för i januari 2022. Vi har full trend upp.

Bryter vi oss ned i dagsgrafen så befinner sig OMX i ett överköpt läge, se bild nedan i daily, och vi borde får någon form av rekyl innan vi kan fortsätta uppåt.

 

Signaturen för OMX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Det som sticker ut i bilden ovan är förra veckans fyra dojiliknande candles, dvs en mycket liten range. Detta talar för att en större rörelse kommer inom kort. Timingen är dock svårare men måndagar är överrepresenterade dagar för start av större rörelser.

Vi befinner oss i ett stretchat läge i daily se bilden ovan och detta kommer att korrigeras förr eller senare.

Det gör att rörelsen ur denna tighta range och fyra dojis borde bli nedåt, dvs en rekyl i en full trend upp. Det gör också att uppsidan borde vara begränsad.

Detta resulterar följande prognos, se bild nedan.

Man ska dock aldrig underskatta en full trend och de kan hålla på längre än man kan ana innan rekylen kommer men jag ser ovanstående som det troligaste scenariot inför dagen.

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors