Posted by Lars Hanson

13 nov Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

Jag kommer att köra premarketanalyser måndag till onsdag denna vecka sedan blir det ett längre break på grund av livetradingdagarna och förberedelser inför dessa. De kommer tillbaka igen måndagen den 4 december.

Jag har tagit ett beslut att dessa tre livetradingdagar kommer att vara de sista jag kör. Då har jag kört 18 stycken och det får räcka. Allt har en början och allt har ett slut.

Men kul är det och enormt utmanande. Att sitta hemma på sin kammare efter livetradingdagarna känns nästan löjligt enkelt mentalt när man har dessa dagar som en mental referens.

 

 

DAX inför dagen

Signaturen för DAX just nu

Det enda som har hänt i signaturen ovan är att trenden i 60-min bytte till sidledes igen från att ha varit upp. I osäkra lägen kan detta vobbla fram och tillbaka många gånger.

 

Big picture

Idag blir det verkligen en big picture, se månad ovan. 

Vi befinner oss just nu en rekyl i full trend upp (Tp=+8). Det innebär att vi kan räkna med att vi som minimum ska ner till 50-fibben av den senaste uppgången som ligger på 14 200, dvs vi har minst ytterligare 1000 punkter nedsida. Men vägen dit är oftast krokig. 

Troligtvis blir rekylen lite djupare än så och ett target runt 13 400 är mer realistiskt.

Men vi har ett stort orosmoln och det är divergensen vi ser i bilden. Detta talar för att det vi har fått just nu kan vara ett All-Time-High som kan vara intakt under flera år.

 

Prognos inför dagen

Volatiliteten har minskat rejält hela november. Detta talar för uppsida i dagsperspektivet. Mitt huvudspår är annars att vi ska ned därifrån vi är just nu. Detta scenario fallerar om vi får en stängning i dagsgrafen över 15 500, se bild nedan.

Inför dagen är huvudscenariot att torsdagens high på 15 350 var en topp som håller och att vi har en bias nedåt, se bild nedan.

Prognosen blir att fredagens high håller som high även idag. Vi har ett dolt öppet gap mellan torsdagens Close och fredagens high men detta täpptes under natten i terminen.

 

  • Nivåer för long: 15 050 om vi öppnar över 15 100
  • Nivåer för kort: 15 300 om vi öppnar under 15 250

 

OMXS30 inför dagen

Signaturen för OMX just nu

I signaturen ovan så har det inte hänt mycket. Volatiliteten har minskat hela november och den negativa korrelationen till riktningen blir mycket tydlig i bilden nedan.

 

Det som är värt att notera är att vi har en MA-kontraktion i 60-min se bild nedan.

Detta säger oss att vi kan förvänta oss att en större rörelse startar härifrån. Den exakta timingen är däremot svårare att prognostisera. 

När vi får liknande situationer i 5-min så "vet man" att det kommer att ske dagen efter. Men 60-min är mycket trögare så där måste man se det på veckobasis generellt. 

Konkret innebär det att vi kan förvänta oss att det under denna vecka kommer att starta en större rörelse härifrån.

 

Prognos inför dagen

Vi har två nivåer som sticker ut, se bild ovan. På nedsidan har vi utbrottsnivån som startade rörelsen uppåt och på ovansidan har vi två toppar i kombo med MA50 och fibzon.

 

  • Nivåer för long: 2086 vid open över 2100
  • Nivåer för kort: 2132 vid open under 2130

 

Tradingevent med IG där jag tradar live i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ny Introduktionskurs i daytrading

Preliminärt kursschema för 2024 finns under fliken På gång

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 10 november

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors