Posted by Lars Hanson

16 dec OMXS30 premarket

Inköpschefsindex kl 15.45 från USA idag och nyheter från Tyskland kl 9.30. SCB kommer med arbetslöshetsstatistik för Sveriges del vilket kan vara intressant.

Vi kan vid årsskiftet få en bekräftad piercing av MA20 i månadsgrafen, se bild nedan.

De har dock störst betydelse på undersidan i en upptrend. Vi går ner i veckografen, se bild nedan.

Om vi fortsätter nedåt så har vi ett målområde mellan 1920-1970 som en första studs. Vi går ner i dagsgrafen, se bild nedan.

I dagsgrafen fick vi en lång röd candle som stängde i absoluta botten. Dessa brukar ge uppstudsar. Om detta scenario är rätt har vi en trolig range idag mellan 2075 - 2100, se bild nedan.