Posted by Lars Hanson

19 sep Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider då börsen är stängd eller har halvdag

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Inga större nyheter idag

 

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

September

 • 27/9 H&M

 

DAX inför dagen

Big picture

Det som sticker ut mer och mer när det gäller den stora bilden på DAX är att vi har gått sidledes så länge nu att alla fyra MA snart är helt samlade och dessutom sidledes, se bild i daily nedan.

Vad är intressant med att alla fyra MA är ihop och sidledes?

Detta är en av två sätt som nästan alla större rörelser upp eller ned startar. Den andra varianten är att vi får en euforisk rörelse som avslut innan vi vänder, se bild nedan.

Tittar vi på volymen priset, se bild nedan så ser vi att den volymmässiga mittpunkten ligger på 15 930.

Det är oftast från denna volymmittpunkt större rörelser startar. Om det är så även denna gång finns det en möjlighet att denna rörelse startade igår.

Det man ska vara medveten om här är att det ofta finns många rörelser från denna mittpunkt som är falska innan den äkta rörelsen kommer. Men ju tightare kontraktion vi har desto lättare är det att göra denna prognos.

För att jag skulle vara riktigt nöjd skulle jag vilja se en ännu tightare kontraktion runt 15 900. Men marknaden är sällan perfekt.

 

Vad talar för att vi ska bryta uppåt?

 

Som vi kan se i bilden befinner sig priset över MA200 och MA200 pekar upp.

Mitt huvudscenario tills motsatsen bevisats är att vi ska nedåt.

 

Signaturen för DAX just nu

I signaturen ovan ser vi att vi fick en expansion igår från ett lätt överköpt kontraherat läge dagen före.

 

För att få en känsla för hur långt vi har rört oss för dagen kommer jag framöver att ha med avståndet 1 ATR(10) från Close igår (ATR = Average True Range).

Tittar vi i bilden ovan så ser vi att 1 ATR uppåt hamnar på 15 890 och nedåt på 15 565. Ju längre förbi dessa nivåer vi kommer desto bättre reversalscenario har vi.

Ska man göra det helt korrekt ska man justera för kontraktioner och om vi befinner oss i ett översålt eller överköpt läge. Dessa kompensationer kommer jag att göra manuellt framöver.

Det ger oss en nivåkarta som ser ut som i bilden nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Nivåer för long: 15 470 - 15 500, 15 565
 • Nivåer för kort: 15 890
 • Krav för att prognosen ska gälla: Open > 15 600

 

OMXS30 inför dagen

Big picture

Tittar vi i bilden ovan så ser vi att OMX redan har gjort sitt break nedåt från den volymmässiga mittpunkten.

OMX befinner sig under MA200 i en sidledsrörelse just nu.

 

Signaturen för OMX just nu

I signaturen ovan ser vi att vi två dagar i rad haft en betydligt mindre range än snittrangen (63 och 76%). Detta talar för att vi får en rangeexpansion inom kort.

Dessutom har vi nu en trend ned i 60-min som kan vara ett tecken på mer nedsida.

I bilden nedan har jag lagt in 1 ATR(10) (ATR = Average True Range) från gårdagens Close för att få en känsla för när vi befinner oss på en rangemässig övertid.

Har priset rört sig mer än 1 ATR från gårdagens Close innebär det att det är större chans att vi vänder på en nivå därefter, se bild nedan.

I bilden ovan ser vi också potentiella reversalnivåer för dagen. Det finns en större chans/risk att vi passerar 1 ATR på nedsidan än på uppsidan på grund av att vi befinner oss i en övre delen av senaste rörelsen.

 

Prognos inför dagen

 • Nivåer för long: 2145 - 2150, 2130 - 2133
 • Nivåer för kort: 2210 - 2215
 • Krav för att prognosen ska gälla: Open > 2163

 

Daytradingkurs den 10 november, https://minbors.se/daytradingkurs-fre-10-nov-2023-kl-9-16-30/

Maila till info@minbors.se om du vill vara med.

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa daytradingkurs fredagen den 10 november

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors