Posted by Lars Hanson

2/6 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider där börsen är stängd

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 6/6, 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: -
 • USA:
  • 14.30 Sysselsättning
  • 14.30 Arbetslöshet
  • 14.30 Timlöner

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

Mitt huvudscenario har varit att vi befinner oss i en c-våg nedåt, se bild i daily ovan. Om vi skulle få en perfekt symmetri ligger botten vid 15 500.

Men marknaden är inte perfekt och det finns en möjlighet att c-vågen redan är klar nu, dvs vi fick en botten i onsdags.

Det är detta jag kommer att utgå ifrån framöver tills motsatsen bevisats.

Det innebär att big picture ser ut så här nu, se bild i daily nedan.

 

Signaturen för DAX just nu ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Vi har en full trend upp i daily och har troligtvis gjort en botten på rekylen i onsdags. Det innebär att det troligtvis finns mer uppsida att vänta och 16 000 står på tur igen.

Vi har två nivåer som sticker ut som High och Low för dagen. Ovansidan är dock den mest osäkra i och med att vi kan få ett rejält tryck upp efter större rekyler, se bild i daily nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 15 850  - 16 100
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

OMXS30 inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

I bilden i daily ovan så har vi just nu följande på OMXS30

 1. En lång range mellan 2200 - 2300
 2. Full trend upp
 3. Stor triangelkontraktion
 4. Doji igår mitt i rangen

Allt detta gör att vi idag skulle kunna se starten på en större rörelse uppåt och break av 2300. Man ska vara ödmjuk här och inse att man har fel tre gånger av fyra när det gäller att prognostisera den exakta punkten för dessa trendstarter. Men man måste ändå ha detta i åtanke för att inte bli överraskad om vi får en trenddag idag trots att vi befinner oss mitt i en range.

 

Signaturen för OMX ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Signaturen för OMX spär på att vi är mycket nära en start av en trendrörelse uppåt. Vi har en extremt låg trendstyrka pga en lång range.

Om vi öppnar över gårdagens High finns det en möjlighet att vi har en trendliknande dag att vänta idag och därför vill jag inte prognostisera High för dagen, se bild nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Low för dagen 2250
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors