Posted by Lars Hanson

24/6 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

DAX inför dagen

Det som sticker ut i signaturen ovan är att trendstyrkan i 60-min är extremt låg och detta ser vi också i att fredagens range var liten. Detta innebär att vi har en hög sannolikhet för att få en trenddag. Måndagar är generellt mer högvolatila vilket spär på detta.

I bilden ovan ser vi att den skarpa rörelse uppåt vi fick i början på maj nu är korrigerad fullt ut och att vi börjar om på ruta ett igen.

 

Tradescenario idag

Med tanke på den höga risken för en större rörelse idag så är det lämpligt att definiera var vi måste bryta för att vi ska vara på vår vakt.

Om vi bryter 18 270 på ovansidan eller 18 070 på nedsidan ska man vara försiktig med att ta reversal. Om vi har full trend när och om vi bryter dessa kan det vara läge att haka på.

 

OMXS30 inför dagen

Vi har ungefär samma situation i OMX som i dax. Vi har en hög sannolikhet för att få en trenddag i och med att vi fick en mindre range förra veckan och att trendstyrkan i 60-min är låg, se bild nedan.

 

Tradescenario idag

I bilden har jag definierat 2550 och 2580 som breaknivå där man ska i åtanke att det kan trenda.

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors