Posted by Lars Hanson

5/6 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider där börsen är stängd

 • Sverige: I morgon stängt, vanlig dag idag
  • Avvikelser 2023: 6/6, 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: -
 • USA: 16.00 ISM Tjänsteindex

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

I och med att vi har full trend upp i dagsperspektivet så ser jag det som har hänt de senaste två veckorna som en rekyl från All-Time-High och att vi ska tillbaka upp till ATH igen inom en 14-dagarsperiod.

 

Signaturen för DAX just nu ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Det är just nu lätt överköpt (RSI2 = 81) vilket gör att man måste kunna se både long och kortscenarion idag. Dessutom har vi korrigerat den senaste rörelsen nedåt, se orange pilar i daily nedan.

Detta gör att vi kan hamna i ett "skvalpläge", dvs att vi får en range med osäkra rörelser upp och ned.

Det troligaste idag är att vi får en mer rangebetonad dag med bias nedåt på grund av att vi tagit tillbaka det senaste raset. Vi har ett svagt utbrottsscenario vid 16 070 i 60-min, men jag tror inte att detta kommer att komma i spel.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 15 850  - 16 150
 • Prognossäkerhet: Mycket osäker

 

OMXS30 inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

Det troligaste är att 2300 kommer att brytas på OMX den närmaste två veckorna. Vi har befunnit oss i en range mellan 2200-2300 men har nu full trend upp i daily vilket gör att allt talar för att den kommer att brytas, se bild i daily nedan.

 

Signaturen för OMX ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

I signaturen ovan ser vi att det är lätt överköpt just nu och att vi nu också har en trend upp i 60-min. Lätt överköpta lägen innebär alltid att vi kan ha potentiell nedsida.

 

Det var ett utbrottsscenario vi fick i fredags från en triangelkontraktion, se bild nedan.

Just nu befinner vi oss precis före utbrottsnivån 2300 och då har vi tre möjliga scenarion inför dagen, se bild nedan i daily.

Vilket är då det troligaste?

Vi tittar på vad vi har för läge just nu

Vi har följande:

 1. Full trend upp i daily och 60-min
 2. Lätt överköpt i daily
 3. Före en tung nivå
 4. Starten på rörelsen igenom 2300 startade troligtvis i fredags genom utbrottet ur triangelkontraktionen

Jag tror inte på scenario 3, dvs att vi får en större nedgång idag pga punkt 4 oven.

Mitt huvudscenario blir scenario 1, dvs en mindre rangedag under 2300, se bild i daily nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 2283-2305
 • Prognossäkerhet: Mycket osäker

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors