Posted by Lars Hanson

7/3 DAX premarket och hur det gick

Vi har testifiering kl 16.00 från FED.

Med tanke på att vi är ute i fri rymd måste vi titta i veckografen för att se vad vi har till vänster, se bild nedan.

Vi har inte så långt upp till ATH och de högsta topparna nu som ligger på 16 300. Men först måste vi knäcka 16 000.

Denna big picture kommer att vara med ofta framöver. Annars är man blind även i daytradingen om man inte tar hänsyn till detta. Vi har dock inga direkt utstickande toppar innan ATH-topparna. Det är 16 000 som är den tunga på ovansidan nu. Det finns dock en stor risk/chans att varenda 00-nivå kommer att ge respekt.

Med tanke på flowet uppåt så ska man leta entrys på undersidan.

Vi bryter oss ned i 60-min för att se om vi kan hitta något bra, se bild nedan.

Dessa två nivåer blir det jag kommer att ha fokus på under dagen.

Så gick det

Vi fick en bra studs på 15 630 som vi ser i bilden ovan. Detta var den övre potentiella studsnivån.