Posted by Lars Hanson

9/6 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider då börsen är stängd

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: -
 • USA: -

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

Vi har så mycket osäkerhet just nu vilket innebär att min big picture kommer att revideras ofta och kanske till och med från dag till dag.

Vi står inför ett utbrott just nu pga den tighta rangen de senaste tre dagarna. Det troligaste är alltid att ska ske uppåt på grund av att vi har en full trend upp just nu. Men marknaden älskar att finta och ett scenario som då kommer i spel är det jag har ritat ut med pilarna i bilden ovan.

 1. Rörelse ned och täpper igen gapet (alla tror att vi ska ned nu)
 2. Vi vänder upp och trenden för vidare uppgång startar här

 

Signaturen för DAX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Allt i signaturen för DAX just nu talar för att vi står inför en stor rörelse upp eller ned. Förstahandsvalet är upp på grund av full trend upp.

Detta talar för att vi har en stor rörelse att vänta

 • Trendstyrka extremt låg
 • Tre små dagscandles i rad
 • Fem dagscandles i en liten range
 • Tre MA i en punkt och helt sidledes i 60 (en följd av daily!)

 

När det gäller att försöka prognostisera när en större rörelse startar har jag märkt att 60-mingrafen är bäst på detta, se bild nedan.

Det är som jag skrev igår alltid svårt att prognostisera exakt när en trend startar. Man har fel två gånger av tre. Men för varje dag som går så ökar sannolikheten. Den bästa bekräftelsen är att få ett tydligt gap vid börsöppning.

Det kommer vi troligtvis inte att få idag dock (skrivet kl 7.45).

Prognosen inför dagen blir som i bilden nedan.

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 15 840  - 16 300
 • Prognossäkerhet: Mycket osäker

 

OMXS30 inför dagen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

Det vi har just nu på OMXS30 är som gjort för att vi ska göra ett stick uppåt innan vi får en större rörelse nedåt.

Anledningen är att det ligger massor med stoppar ovanför 2312 pga att vi har haft tre High där de senaste tre dagarna.

 

Signaturen för OMX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Vi är lätt överköpta och har tre dojiliknande candles med en mindre range, se bild ovan.

Allt detta talar för nedsida men detta står i motsats till en full trend i både daily och 60-min.

Generellt håller trender på längre man man tror.

På grund av detta är mitt huvudscenario inför dagen att vi bryter de tre topparna vi har haft de senaste trenddagarna innan vi trillar ned igen, se bild i daily nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 2280-2325
 • Prognossäkerhet: Mycket osäker

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors