Posted by Lars Hanson

Nyhetstrading

Igår hade vi inflationssiffror från USA kl 14.30 och det stack rejält upp på nyheten, se bild nedan.

I tabellen nedan ser vi att siffrorna blev 0.1 lägre än förväntning vilket är positivt.

Är det så enkelt att om vi får bättre siffror så sticker vi upp vid nyhetssläppet och om de blir sämre än förväntat så åker vi nedåt?

 

För många år sedan så planerade vi in en livetradingdag som jag skulle köra i Göteborg i IG:s regi. Denna skulle gå av stapeln på eftermiddagen mellan kl 13 - 16. Det jag helt hade missat var att det var första fredagen i månaden och det innebär att det var Non-Farm Payroll från USA kl 14.30.

Detta är generellt den största nyheten under månaden men det går i vågor och just nu är den inte så stor. Nu ligger fokus på inflation.

För att veta hur jag skulle trada efter att denna nyhet hade släppts så gick jag igenom de senaste 10 årens Non-Farm-nyheter.

Egentligen skulle jag bara få bekräftat att vi får en rörelse upp om nyheten blir bättre än förväntat och nedåt om den blir bättre än väntat.

Men döm om min förvåning när jag insåg att detta stämde dåligt med verkligheten. Vad är det så som styr vilka rörelser vi får efter nyhetssläppet?

När jag hade skrivit ut en massa charts på Non-Farm och lade dem på golvet började ett tydligt mönster uppträda.

Rörelsen efter nyheten var inte kopplad till om nyheten blev bättre eller sämre än väntat utan hur förväntningarna inför siffrorna var. Detta kunde man se genom att vi hade en rörelse upp under dagen före nyheten eller om den var nedåt eller helt enkelt sidledes.

Tittar vi igen på charten av OMXS30 från igår så ser vi att vi har en tydlig rörelse uppåt före nyheten. Om denna teori stämmer bör vi med andra ord få en fortsatt rörelse uppåt efter nyhetssläppet oavsett om utfallet blir bättre eller sämre än förväntat.

Är ovanstående bild ett bevis för att min teori stämmer?

Egentligen inte för vi fick ju även bättre siffror än förväntat. Men följ det framöver så kommer ni att se att det är så det funkar. Men som med allting i trading så är det inte 100% och ibland är det svårt att reda ut om vi har en tydlig riktning före nyheten eller ej.

Ska man göra det lite mer konkret så ser det ut som i tabellen nedan.