Posted by Lars Hanson

10/3 DAX premarket och hur det gick

Vi har Non-Farm kl 14.30 en vecka försenat. Denna har historiskt varit den största nyheten under månaden men nu är det inflation och räntor som tagit över staffettpinnen. Man ska dock vara försiktig.

Min big picture ser ut på följande vis i daily ovan. Vi har en full trend upp som dock inte är lågvolatil och stabil. Jag skiljer på lågvolatila stabila upptrender och upptrend. Denna är inte lågvolatil och stabil ännu.

Vi är lite för långt ifrån MA20 just nu och priset och MA20 kommer alltid att docka ihop. Det man inte kan förutstå är hur de kommer att docka ihop.

Är det priset som går sidledes och MA20 hinner ikapp eller får vi en rekyl ned mot MA20?

Oavsett så vi en lucka mellan pris och MA20 nu som ska täppas. Med tanke på att vi har full upptrend så bör vi inte få en rekyl som är för mycket under MA20. En bra rekyltarget är gapclose och fibzonen, se bild nedan.

Gapclose känns långt ner men gap brukar inte få vara otäppta. Det är mycket svårt att säga vilken som ger en större rekyl. Jag ser 15 320 - 15 430 som ett rekylområde.

Mer än så vågar jag mig inte på att sia om. Jag kommer själv att leta reversalpattern här.

Så gick det

Det blev gapclose som satte stopp för rörelsen nedåt, se bild ovan.