Posted by Lars Hanson

10/6 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

DAX inför dagen

Vi har en ganska tight range som varat i 10 dagar nu och det ser vi också på att trendstyrkan i 60-min nu är låg. Det innebär att det kommer en större rörelse ur detta inom kort. I 60-min nedan ser vi tydligt denna range. Alla fyra MA är helt sidledes och samlade vilket indikerar lugnet före stormen.

Då är nästa fråga vilken riktning, dvs upp eller ned?

Med tanke på att vi har trend upp i daily (Tp=+7) så är det troligast att detta break sker uppåt. Men marknaden är en mästare på att luras och det är inte omöjligt att vi får ett falskt break nedåt innan den stora rörelsen uppåt startar.

För att vi ska få övertygelse om riktning hade det varit bra om vi fick ett tydligt gap upp. Det ser vi inte ut att få idag (DAX just nu runt 18 500 kl 7.33).

 

Tradescenario idag

Huvudscenariot idag blir att vi får ett falskt break nedåt innan vi får en större rörelse uppåt, se bild nedan.

 

Om vi skulle börja trenda uppåt från 18 500 är det definitivt värt att haka på denna rörelse. Den kan bli lång och reward kontra risk är bra. Så här ser det ut i terminen just nu och vi har en tight range. Om denna håller sig till open kl 9 så kan vi få en potentiell trendande rörelse. Men helst ska denna ske uppåt.

 

OMXS30 inför dagen

I signaturen ovan ser vi att vi har full trend upp och en 19 dagars range med en doji igår och dessutom låg trendstyrka i 60-min. Detta indikerar på lugnet före stormen.

I 60-min nedan ser vi denna range där vi har fått alla fyra MA samlade och sidledes.

 

Generellt är måndagar explosiva och det är mer troligt att vi får större rörelser denna dag.

Riktningen på detta potentiella break bör ske uppåt med tanke på att vi har full trend upp (Tp=+8) i daily.

Det innebär också att man ska vara försiktig med att shorta nivåer på ovansidan. De kan passeras med kraft när utbrottet sker. Även All-Time-High kan passeras utan större studs i och med att vi ligger så nära den just nu.

 

Tradescenario idag

Två scenarion idag är intressanta.

  1. Rörelsen uppåt startar idag ur rangen vi haft de senaste 20 dagarna
  2. False break ned mot 2600 och studs där

Ser vi att vi börjar trenda uppåt vid open kan det vara läge att haka på denna rörelse. Det är en bra reward-to-risk i detta.

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors