Posted by Lars Hanson

11/6 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

DAX inför dagen

Ska vi vidare upp eller har vi ett större nedställ att vänta?

Det som talar för att vi har ett större nedställ framöver är att vi kan ha fem klara EWT-vågor. Se bild nedan.

När det gäller EWT måste man ta det för vad det är och skulle vi fortsätta upp nu så korrigerar man hur man räknar vågorna.

Det som talar för att vi ska vidare upp just nu är att vi kan se rörelse just nu som en rekyl/flagga för vidare uppgång, se bild nedan.

Min huvudtes är fortfarande att vi ska vidare upp pga följande

  • Trend upp (Tp=+7)
  • 19 000 är det vi brottas med just nu och vi laddar upp för ett utbrott
  • Om vi hade ett större nedställ att vänta borde detta redan ha skett

Men som daytrader måste man vara lättfotad och kunna ändra uppfattning snabbt och det är dessutom en stor fördel att se både long och kortsidan. Det blir lättare att byta fot.

 

Det som sticker ut i signaturen ovan är 9-dagars range och detta i kombination med att vi befinner oss i en större range gör att vi vilken dag som helst kan få en större rörelse ur detta. Vi rör oss runt 18 500 som troligtvis också blir startpunkten för en större rörelse upp eller ned.

 

Tradescenario idag

Igår fick vi en piercing av botten från förra veckan och en hammer igår, se bild nedan.

Detta kan ses som ett tecken att vi har kortsiktig uppsida och detta blir mitt huvudspår tills motsatsen bevisats inför dagen.

Därför blir det en potentiell long vid 18 400 huvudspåret, se bild nedan.

En förutsättning för detta scenario är att vi öppnar över 18 400.

 

OMXS30 inför dagen

Ska vi vidare upp eller har vi ett större nedställ att vänta?

En EWT-mässig vågräkning ger att vi kan ha en klar våg 1-5 just nu, se bild nedan.

Det blir dock mycket efterhandskonstruktioner när det gäller EWT och vågräkning och man kan behöva korrigera det flera gånger innan det stämmer med verkligheten. Men stämmer detta så har vi en större nedsida att vänta just nu.

Det som talar för att vi ska vidare upp är att vi har en trend upp (Tp=+7) och trender tenderar att hålla på mycket längre än vad man tror. Jag har själv den hårda vägen fått erfara detta när jag gått emot en full trend. Det har bara blivit dyrt.

Man kan se det vi har fått i OMX som en flagga för vidare uppgång, se bild nedan.

 

Signaturen ovan ger oss att det är lugnet före stormen. Vi är sidledes i 60-min och har en extremt låg trendstyrka. Vi kan se detta i 60-min genom att vi har fyra MA som är helt sidledes och ihop, se bild nedan.

 

Tradescenario idag

Huvudscenariot inför dagen är att om vi öppnar över 2600 så håller den som en Low och en studspunkt för en större long, se bild nedan.

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors