Posted by Lars Hanson

14/6 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider då börsen är stängd

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige:
  • 8.00  KPI, konsumentprisindex
 • EU: -
 • USA:
  • 14.30 PPI
  • 20.00 Räntebesked
  • 20.30 Presskonferens, detta innebär att man inte ska se 20.30 som en exakt tid utan allt mellan 20.30 - 21.00 kan skapa stora rörelser beroende på vad som sägs

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport för en aktie i OMXS30-indexet: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 16 120 - 16 250
 • Krav för att prognosen ska gälla: Att vi öppnar inom denna range
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

Så här kom jag fram till prognosen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

Det är mycket som talar för att vi kommer att bryta ATH närmaste 1-2 veckorna

 • Full trend upp
 • Utbrott i förrgår från en fyradagarskontraktion
 • 100 punkter kvar till All-Time-High

 

Det troligaste scenariot är att vi får ett tydligt break av ATH innan vi rekylerar ner igen under. En tänkbar topp är 16 500 innan rekylen kommer, se bild ovan.

 

Signaturen för DAX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

I signaturen ser vi att vi har låg volatilitet och full trend upp både i daily och 60-min. Det är med andra ord ingenting just nu som talar för en större nedgång.

Men vi är överköpta (RSI2(daily)=94 och har dessutom gjort en komplett rastäppning vilket gör att det är mycket lätt att se potentiell nedsida idag, se bild nedan.

Detta gör att det är troligt att gårdagens High håller som High även idag och vi ska leta vändpunkt på nedsidan, se bild i 60-min nedan.

Low för idag blir starten på upptrenden igår, dvs 16 120, se bild ovan.

 

OMXS30 inför dagen

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 2300 - 2320
 • Krav för att prognosen ska gälla: Att vi öppnar under gårdagens Close
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

Så här kom jag fram till prognosen

Big picture (1-2 veckors perspektiv)

OMX befinner sig i en full trend upp men är överköpt och vi är långt ifrån MA20. Det gör att big picture för OMX blir en större rekyl ner mot MA20 innan vi kan fortsätta resan upp igen. Dock är timingen av denna större rekyl ned svår, dvs exakt när den börjar.

 

Signaturen för OMX just nu

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

I signaturen ovan ser vi att vi har full trend upp både i daily och i 60-min. Volatiliteten är låg vilket gör att det just nu inte finns något som talar för någon större nedsida.

Vi är dock kortsiktigt överköpt doji i absolut ytterläge vilket kan vara det som talar för att vi har en möjlig nedsida idag, se bild nedan.

Om detta är rätt bör vi öppna under gårdagens Close och inte komma upp till gårdagens High. Men på grund av full trend upp är det inte troligt att vi bryter 2300, se bild på prognosen inför dagen nedan.

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Nästa kurs fredagen den 8 september

Email: lars.hansson@minbors.se

Twitter: @minbors