Posted by Lars Hanson

18/4 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Jag följer upp hur det verkligen blev och lägger in detta på kvällen eller morgonen dagen därpå.

 

Nyheter idag

Sverige

Dagligvaruindex

 

Världen

Vi har inga tunga nyheter som rör DAX idag.

Vi börjar med att titta på hur DAX ser ut, se veckograf nedan.

Vi ser i bilden att raset ned startade vid 16 000 och att vi bara ha 100 punkter kvar till detta. Resan upp dit är dessutom brant vilket gör att vi har mycket  potentiell nedsidespotential.

Vi har samma scenario på OMXS30 i daily. Se bild nedan.

Igår kom vi upp till starten på raset nedåt från i början på mars och en bit ovan har vi starten på nedgången från i februari. Dessutom har den pågående uppgången skett så brant utan rekyler vilket gör att en större rörelse nedåt inte ligger långt borta.

De två drivkrafterna för vidare uppgång och den stora potentiella nedsidan gör det mycket svårprognostiserat just nu.

Vi är överköpta kortsiktigt, RSI2 på OMXS30 = 96,2 och på DAX är RSI2 = 75.

Tittar vi på avståndet från MA20 som jag själv tycker är en bra indikation på hur överköpta eller översålda vi är så ser vi nedan att vi är mycket långt ifrån MA20 i dagsgrafen i både OMXS30 och DAX, se bild i daily nedan.

Vi gör en jämviktspendling runt MA20 om vi inte har en mycket lågvolatil och stabil uppgång. Har vi det får vi snarare en studs mot MA20 för vidare uppgång. Det har vi inte just nu.

Men på grund av driften uppåt kan vi dock inte förvänta oss att vi ska jämviktspendla lika mycket under MA20 som över.

Vi är med andra ord överköpta och allt handlar om vart vi ska vända på ovansidan och hur detta ser ut.

På OMXS30 har vi troligtvis en maximal topp på 2300 men redan nu har vi nått en rasstart vilket gör att en kortare nedsida redan kan börja. Vi har ett otäppt gap på undersidan som en bra bromsklots, se bild nedan i daily.

2250 som är gaptäppning på nedsidan och dessutom en 50-nivå som har impact på OMXS30 blir prognosen för maximal Low för dagen.

På ovansidan har vi två toppar som vi ser i bilden ovan. En piercing av dem ger oss 2270 som en maximal topp för dagen.

Det scenario vi har i OMXS30 med två nivåer nära varandra är mitt favoritscenario. Om vi går igenom den första nivån (2270) får den andra en enorm impact (2290).

För DAX har vi 16 000 som ligger som ett tungt spöke på ovansidan. Vi fick en snygg träff på 15 900 igår vilket gör att det inte är helt omöjligt att vi inte ska upp till 16 000 i denna vevan på grund av att det är så överköpt. Även om vi ska upp till 16 000 är det troligt att det vänder redan på 15 950. Uppgången har tappat momentum, se bild nedan.

Den maximala rangen idag är svår att prognostisera men vi har två ytterligheter som bör hålla och det är 15 950 på ovansidan som är en 16 000-träff och på undersidan en täppning av gapet, se bild i daily nedan.

Detta är en väl tilltagen maxrange med tanke på att vi har en Average Daily Range just nu på 120 punkter. Men osäkerheten är också stor.