Posted by Lars Hanson

20 feb Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

Detta är den första premarketanalysen för året och jag har en startsträcka innan dessa är på topp igen. De kommer inte att vara 100% vassa nu i början utan jag behöver växa in i det.

 

 

DAX inför dagen

Signaturen för DAX just nu

 

Big picture (1-2 veckors sikt)

Vi har full trend upp i både daily och 60-min och inget överhettat scenario. Allt pekar på mer uppgång. Den är dessutom lågvolatil vilket gör att det också talar för mer uppgång.

 

Prognos inför dagen

Vi har en lågvolatil trend upp vilket gör att man ska leta långlägen och vara försiktig med att gå kort. På grund av tre dojis i rad kan det finnas kortsiktig nedsida, dvs en rekyl.

  • Nivåer för long: 16 960
  • Nivåer för kort: 17 200

 

OMXS30 inför dagen

Signaturen för OMX just nu

 

Big picture (1-2 veckors sikt)

Vi har en full trend upp i daily och 60-min. Detta gör att det är företrädesvis long som gäller. Vi är lätt överköpta just nu vilket gör att det kan finnas nedsida för tillfället. 2400 blir ett vägskäl här. Öppnar vi under 2400 har vi potentiell nedsida ner mot 2360.

 

 

Prognos inför dagen

  • Nivåer för long: 16 500 om vi öppnar över xxx, se bild ovan 
  • Nivåer för kort: 16 500 om vi öppnar över xxx, se bild ovan

 

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 26 januari

Preliminärt kursschema för 2024 finns under fliken På gång

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors