Posted by Lars Hanson

28/5 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

DAX inför dagen

I signaturen ovan är det som sticker ut att vi har en 12-dagars range. Detta ser vi också genom att vi är sidledes i 60-min.

Igår fick vi en stark dag efter två dojidagar med start precis från mitten av volymcentrat, se bild nedan.

Det är mycket som talar för att vi igår fick se starten på en ny rörelse uppåt. Detta innebär att vi företrädesvis ska leta longtrades.

Även om gårdagens candle ser stark ut och trenddagsliknande så var rangen igår inte ens 100 punkter (94 punkter) och jämfört med snittet var rangen igår bara 73%. Det gör att man inte behöver vara lika rädd för en större range idag ska kollapsa.

 

Tradescenario idag

Idag handlar det mycket om var vi öppnar. En open över gårdagens High ger oss ett bra scenario för att vi ska få en tydlig rörelse uppåt. En open i gårdagens range blir ett mer osäkert scenario.

Vi delar in openläget i fyra delar

  1. Open > 18 893
  2. 18 775 < Open < 18 893
  3. 18 704 < Open < 18 775
  4. Open < 18 704

Det är bara om vi öppnar över 18 893 som det finns stor risk för att vi har tung nedsida idag. Vi har helt enkelt ett för stretchat läge.

Alla andra openscenarior får man se som lägen för att leta nivåer för long

 

OMXS30 inför dagen

Det som sticker ut i signaturen ovan är att vi har haft fem dojis de senaste sju dagarna och att rangen igår bara var 75% av snittet, se bild nedan.

Allt detta talar för att vi kommer att få en större trenddag upp inom kort. Vi kan naturligtvis få en trenddag nedåt också men med tanke på att vi har full trend upp är det longsidan som är det troligaste.

 

Tradescenario idag

Mycket handlar om var vi öppnar idag. Det är egentligen bara en open över All-Time-High som kan ge en större nedsida idag, se bild nedan.

Andra openlägen har vi bra studspunkter att ta longtrades emot. Dessa ligger på 2625-2630 och 2600-2605.

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors