Posted by Lars Hanson

30/5 Premarketanalys av OMXS30 och DAX

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

 

Avvikande handelstider

 • Sverige: -
  • Avvikelser 2023: 6/6, 23/6, 3/11, 25/12, 26/12
 • USA: -
  • Avvikelser 2023: 19/6, 3/7, 4/7, 4/9, 23/11, 24/11, 25/12
 • Tyskland: -
  • Avvikelser 2023: 25/12, 26/12

Nyheter idag

 • Sverige: -
 • EU: -
 • USA: 16.00 Konsumentförtroende

Rapporter för aktier i OMXS30-indexet

 • Nästa rapport: 29/6 HM

 

DAX inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

Vi har framför allt två scenarior när det gäller den stora bilden just nu, se bild nedan

 1. Vi har startat en abc-korrektion nedåt
 2. Rekylen är gjord och det är en rörelse upp mot ATH som gäller

Självklart finns det fler möjliga scenarior än dessa två men jag har dem som mina huvudscenarior.

Det som gör att jag börjar luta åt att vi har en abc-korrektion framför oss är hur gårdagen utspelade sig. Det fanns inte så mycket styrka som jag förväntat mig. Samtidigt är det inte helt ologiskt att vi får en abc-korrektion efter att vi har satt en ny All-Time-High.

Det tunga vägskälet för upp eller ned just nu är gapclose uppe vid 16 150, se bild nedan.

 

Vad som händer här blir avgörande för vart vi är på väg.

Mitt huvudscenario just nu blir följande, se bild nedan.

Det är bra för ens trading att ha olika scenarior klara för sig. Det viktigaste är att definiera när scenariot faller och sedan korrigera utefter det.

 

Signaturen för DAX just nu ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Det som sticker ut är att vi har tappat den fulla trenden upp i daily och vi har en extremt låg trendstyrka just nu. Dessutom är vi sidledes i 60-min.

Detta kan vara ett tidigt tecken på att vi har nedsida framöver.

Max range för dagen blir gapclose på ovansidan och dubbelbotten på undersidan, se bild i 60-min nedan. Detta är en stor range men det är svårt att vara mer precis än så här.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 15 720  - 16 150
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

OMXS30 inför dagen

Big picture (2-14 dagars perspektiv)

OMX har befunnit sig i en range mellan 2200-2300 i cirka 40 dagar nu, se bild nedan i daily.

Min huvudtes har varit att vi ska bryta 2300 och att vi är nära nu med tanke på tiden vi har haft i denna range. Men det finns definitivt ett abc-scenario även på OMX som man måste ta i beaktande, se bild i daily nedan.

 

Signaturen för OMX ser ut så här.

Vad de olika raderna innebär mer i detalj beskrivs här: https://minbors.se/signatur-for-premarketanalyser/

Det som sticker ut är att vi är sidledes i både daily och 60-min nu samt att trendstyrkan är extremt låg. Detta är lugnet före stormen.

Men det är alltid bättre att utgå ifrån att det blir idag som det blev igår (ungefär som vädret). Man har oftare rätt då. Det gör att det troligaste är att vi har en ny dag i denna range framför oss.

Maximal range blir enligt bild i daily nedan.

 

Prognos inför dagen

 • Maximal range mellan 2220-2285
 • Prognossäkerhet: Osäker

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors