Posted by Lars Hanson

4/6 Premarketanalys av DAX och OMXS30

Allmänt 

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen. 

 

DAX inför dagen

Det finns ingenting som sticker ut i signaturen ovan. Vi befinner oss i en range i en full trend upp. Tills motsatsen bevisats så är det vidare uppgång som gäller.

Igår stängde vi i mitten av rangen och just nu ligger priset runt 18 600.

Gårdagen höll sig mellan två nollor, 18 500 - 18 700. Någon av dessa kommer sannolikt att brytas. Det är ett mycket osäkert läge just nu.

 

Tradescenario idag

Dagens tradingapproach är att ta leta potentiella reversallägen 1 ADR från high eller low för dagen. ADR (Average Daily Range) är just nu 154 punkter och det är snittrangen intradag just nu.

Reversalnivåerna 18 850 och 18 400 ligger 200 respektive 250 punkter ifrån 18 600 som är priset i skrivande stund.

Kravet är att vi som minimum ska ha minst 1 ADR i range när vi träffar 18 400 eller 18 850 annars är dessa två nivåer mer osäkra.

 

OMXS30 inför dagen

Det finns ingenting som sticker ut i signaturen ovan. Vi har en sidledsrörelse i en full trend upp och huvudscenariot tills motsatsen bevisats är att vi ska vidare uppåt.

När jag bedömer sannolikheten för att vi får en trenddag så är det framför allt tre faktorer som avgör.

  1. Kontraktion
  2. Hur överköpt/översålt det är
  3. Var vi öppnar

Punkt 3 är knepig i och med att jag inte vet var vi kommer att öppna när jag skriver detta. Men det är framför allt tre saker i punkt 3 som är viktiga.

  1. Ett stort öppningsgap - detta ökar sannolikheten för att vi får en reversal direkt vid open
  2. Open precis före en större nivå
  3. Något förändras, t ex att vi öppnar över en nivå vi varit under en längre tid

 

Tradescenario idag

I och med att vi troligtvis öppnar mitt i rangen idag så gäller samma approach som för DAX. ADR för OMXS30 är just nu 21,5. Nivåerna som är bra att ta reversal på ligger 1 ADR eller mer över rangen idag, se bild nedan.

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors

 

 

Nästa kurs handlar om daytradingstrategier fredagen den 27 september 2024

 

MinBörs - Kurser och mentorskap inom daytrading

Mentorskap: https://minbors.se/mentorskap/

Email: info@minbors.se

Twitter: @minbors