Posted by Lars Hanson

8 dec DAX premarket och hur det gick

Vi har inga nyheter idag.

Vi går direkt på dagsgrafen, se bild nedan.

I bilden ovan har jag pekat ut fyra möjliga scenarion just nu. Det enda som inte är utpekat är ett ännu mer extremt nedgångsscenario än de gröna pilarna.

Vilket är då det troligaste scenariot av dessa fyra?

Ska vi se det objektivt så bör vi få en större nedgång nu på grund av att det har gått lite för snabbt uppåt utan någon rekyl alls. Detta korrigeras i princip alltid förr eller senare.

Den mest intressanta nivån just nu är MA200 i och med att den för många definierar om vi är i en bullmarknad eller bearmarknad. Här startade vi också en euforisk rörelse uppåt under en dag, se bild nedan.

Detta är den gyllene medelvägen mellan de fyra scenariorna ovan. En större korrektion (men inget ras) för vidare uppgång!

Vi har två intressanta nivåer på nedsidan, se bild nedan.

Den översta är en gapclose. Om detta gap redan är täppt eller ej kan man diskutera men bara tveksamheten gör att man kan se det som aktivt fortfarande.

Den understa är 14 000. Om vi har rejält tryck upp kan detta bli en större Low. Om vi ska vidare nedåt kommer den troligtvis att få mindre respekt. Därför är respekten på den mycket intressant att bevaka.

Vad kan vi förvänta oss inför dagen?

Just nu är vi översålda i daily, RSI2 = 7. Det innebär att även om man kan se en stor nedsida så måste vi ta ett potentiellt uppgångsscenario i beaktande.

Finns det då inget nedgångsscenario iför dagen?

Allt kan hända men det är mest troligt att vi får en uppsida idag även om den inte blir massiv. Mitt huvudscenario är att 14 200 håller som en Low för dagen.

Så gick det

Huvudscenarito att 14 200 skulle hålla igår gick hem.