Posted by Lars Hanson

8 dec OMXS30 premarket

Nyhetsmässigt så kommer SCB med restaurangindex för tredje kvartalet kl 8.00 och Stefan Ingves kommer att prata makro kl 16.50.

Vi börjar med dagsgrafen, se bild nedan.

Nu har vi hämtat in MA20 och till och med gått under den igår. RSI2 = 11 vilket gör att man alltid måste ta en potentiell uppsida idag i beaktande. Det mest intressanta scenariot på OMX är dock något vi ser i 60-min, se bild nedan.

Om vi ska vidare nedåt så är en rekyl upp mot 2100 ett mycket intressant scenario. Det var exakt detta vi gjorde igår som vi kan se i bilden ovan. Det gör att vi kan ha mer nedsida idag att vänta.