Posted by Lars Hanson

Inga premarkets framöver

Jag har drabbats av en större hjärtinfarkt och får därför pausa premarketanalyserna framöver.

Det är i dagsläget svårt att säga när de kommer tillbaka.

Jag ser det här som en större livsmässig drawdown som jag kommer att komma starkare ur och sätta nya personliga All-Time-Highs ifrån.

Livet och trading handlar om hur man hanterar motgångarna. I framgång är allting enkelt.